Havørred mindstemål

Havørred mindstemål

Det er vigtigt når du måler havørreden at håndtere den nænsomt da den muligvis skal udsættes igen hvis den ikke overholder mindste målet på 40 cm. Så det er en god idé at bruge et fangstnet og ikke kane fisken op på stranden da havørreden tager skade og mister skæl ved den håndtering.

 

Bemærk at der er en fredningsperiode for havørreder i gyde dragt og disse må ikke hjemtages i perioden fra d. 16 november til og med 15 januar. I denne periode må der kun tages helt blanke havørreder med løse skæl.

Man skal være opmærksom på at der kan være lokale fredningszoner ved vandløb og åer samt har Bornholm en fredningsperiode for havørreder i yngledragt fra d. 16 september til 28 februar.