Fredning

Havørred Fredning

Fredning af havørred betyder, at der er perioder, hvor det er forbudt at fange eller hjemtage havørreder i visse farvande. Formålet med fredningen er at beskytte havørreden i dens gydeperiode, hvor den er mest udsat for stress og skader. Fredningen skal også give havørreden ro og plads til at vandre mellem havet og vandløbene, hvor den lægger sine æg.

I Danmark er der fastsat en række fredningsregler for at beskytte havørredbestanden. I de fleste danske farvande er havørreden fredet fra 16. november til 15. januar. Det gælder dog kun for farvede havørreder, altså gydemodne havørreder. I en række områder er havørreden fredet hele året. Det drejer sig om Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde samt Von Å. På Bornholm og ved Vadehavet er havørreden fredet fra 15. september til 28. eller 29. februar. Ud over de generelle fredningstider er der også etableret særlige fredningszoner for havørred i nogle områder. Fredningszonerne er markeret med skilte og formålet med fredningszonerne er at beskytte havørredens gydepladser og opvækstområder.

Fredning af havørred er vigtig af flere grunde. Det er medvirkende til at bevare havørredens genetiske mangfoldighed og tilpasningsevne. Havørreden lever i både salt- og ferskvand. Den vandrer mellem havet og vandløbene, hvor den er tilpasset de lokale forhold. Fredningen af havørreden bidrager til at forbedre havørredens vækst og kondition. Havørreden har brug for et godt fødegrundlag og et rent og iltet vandmiljø for at trives. Hvis havørreden får fred og ro i sin gydeperiode, kan den spare energi og opbygge fedtdepoter, som den kan bruge til at vokse og modstå sygdomme.

Når vi har fredning af havørreden medvirker det til at sikre et bæredygtigt fiskeri og en god fiskeoplevelse. Husk altid at medbringe målebånd eller målestok så du også kan sikre at din fangst overholder mindstemålet på 40 cm. Du kan finde information om fredning af havørred på Fiskeristyrelsens hjemmeside eller hos din lokale fiskeforening.