Fisketegn

Du kan købe et fisketegn online på fisketegn.dk, hvor du kan vælge imellem forskellige gyldighedsperioder: 12 måneder, 1 uge eller 1 dag. Du kan også købe et fisketegn hos mange turistkontorer, campingpladser og fiskebutikker. Når du har købt et fisketegn, skal du have det med dig, når du fisker, og kunne vise det frem, hvis du bliver kontrolleret.

Det er vigtigt at have et gyldigt fisketegn da det er et lovkrav for alle lyst- og fritidsfiskere mellem 18 og 66 år, medmindre du er undtaget af særlige regler. Hvis du fisker uden et gyldigt fisketegn, kan du få en kontrolafgift på 1000 kr. Det er et bidrag til fiskeplejen, som har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene. 

Fisketegnsmidlerne bruges til at forbedre fiskevandene, udsætte fisk, restaurere vandløb, lave fiskeundersøgelser og informere om fiskeriet. Når du køber fisketegn støtter du et bæredygtigt og etisk fiskeri.