FAKTA OM HAVØRREDEN

Havørreden starter sit liv i vandløbet hvor den har sin spæde start som smolt og hvor den gennemgår en kropslig proces der forbereder den til mødet med det salte havvand. Der går mellem 1-3 år før havørreden er klar til at vandre mod det åbne vand.

I havet har havørreden mulighed for at finde større fødeemner end i vandløbet såsom tobisser, børsteorm, krebs, rejer, tanglopper og hundestejler som er havørredens primære føde.

Havørreden vender efter 1-5 år tilbage til vandløbet for at gyde og her sker der igen en kropslig proces hvor havørreden udvikler en såkaldt gydedragt som giver udslag i farven som skifter fra den klassiske sølvblanke til en mere brunlig gydedragt. De farvede havørreder der er i gydedragt er fredet i Danmark fra d. 16 november til 15 januar.